registraren.sk

Ochranná známka

Ochranná známka je nevyhnutnou súčasťou identity obchodnej spoločnosti. Poskytuje nie len ochranu pred zneužitím Vášho názvu alebo loga, ale zvyšuje tiež prestíž a dôveryhodnosť spoločnosti.

Ochrannú známku môže tvoriť názov spoločnosti, názov výrobku alebo napríklad logo. Nie každé označenie spĺňa zákonom stanovené podmienky na registráciu. Práve preto je potrebné, využiť pri registrácii ochrannej známky pomoc odborníkov, aby naozaj došlo k zaregistrovaniu známky a neplatili ste zbytočné poplatky za neúspešné konanie.

Ochranná známka má platnosť 10 rokov bez potreby platenia ďalších poplatkov alebo akýchkoľvek aktualizácií. Po uplynutí uvedenej lehoty je možné znovu predĺžiť platnosť ochrannej známky, na ďalších 10 rokov.

Práva majiteľa ochrannej známky:

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby

Pri neoprávnenom zásahu do práv majiteľa ochrannej známky, sa môže majiteľ známky domáhať náhrady škody / peňažného plnenia / zákazu používania ochrannej známky inou osobouVšetky naše novinky a ponuky na jednom mieste!


V prípade, ak máte záujem o aktuálne legislatívne zmeny a služby našej spoločnosti, prihláste sa na náš odber noviniek – všetko pravidelné, aktuálne a bezplatné.